MUDr. Daniela Miklovičová, PhD., IBCLC

Pediater, Dorastový lekár, Certifikovaná laktačná poradkyňa o.z. Mamila s medzinárodným certifikátom IBCLC, Poradkyňa pri nosení o.z. Mamila

V oblasti podpory dojčenia pôsobím od roku 2008. S certifikátom laktačnej poradkyne o.z. Mamila som od roku 2009 začala robiť domáce poradenstvá pri dojčení, skupinové aj individuálne prípravy mamičiek na dojčenie v spolupráci s viacerými materskými centrami, najviac však v Pezinku. Vzdelávala som aj nové poradkyne pri dojčení, ako aj medikov počas ich štúdia medicíny a spolu s o.z. Mamila som sa spolupodieľala na vzdelávaní v mnohých zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Absolvovala som konferencie v zahraničí ako aj na Slovensku so zahraničnými prednášateľmi - špecialistami v oblasti podpory dojčenia. V roku 2017 som sa kvalifikovala a získala medzinárodný certifikát laktačnej konzultantky - IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant). V roku 2018 som sa stala certifikovanou poradkyňou pri nosení.

V rokoch 1998-2016 som pracovala na I. detskej klinike DFNsP v Bratislave, kde som okrem iného pôsobila aj v ambulancii na podporu dojčenia. Od roku 2016 pôsobím v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast v Zdravotnom stredisku na Tbiliskej ulici č. 6, Bratislava. Tu, v budove zdravotného strediska, som v roku 2018 založila Centrum podpory zdravého vývinu detí, kde sa spolu s ďalšími kolegyňami v oblasti podpory dojčenia a pohybu venujeme deťom a rodičom, ktorí majú ťažkosti pri dojčení alebo potrebujú pomôcť s vývinovým pohybom svojich detí.

Moje motto je: "Na dojčení záleží!"

Contact Info:

O nás

Naše centrum pomáha rodičom pod vedením detskej lekárky MUDr. Daniely Miklovičovej, PhD., IBCLC , aby poznávali a dokázali prakticky napĺňať potreby svojich detí v oblasti dojčenia, nosenia, spánku a vývinového pohybu.

Pracovný čas

Pondelok - Piatok: NA OBJEDNÁVKUSobota: ZatvorenéNedeľa: Zatvorené

Kontakt

0918 916 830Zdravotné stredisko Tbiliská 6, Bratislava – RačaKontakt