Poradenstvo vývinového pohybu detí

Všetky deti majú v sebe veľký potenciál. My môžeme deti sprevádzať, aby svoj potenciál čo najlepšie využili. 

Ponúkame vám poradenstvo pre deti od 0 do 3 rokov v oblasti pohybu a narábania s dieťatkom. Zameriavame sa na podporu optimálneho vývinového pohybu. Poskytujeme individuálnu a pravidelnú prácu s dieťaťom. 

Kedy odporúčame rodičom navštíviť poradňu vývinového pohybu? 

 • záujem rodičov o optimálny vývin dieťatka 
 • predčasne narodené dieťa, komplikovaný pôrod, zdravotné komplikácie skoro po narodení 
 • nepokojné, dráždivé dieťa, problémy s prisávaním, s jedlom, zmenou prostredia, neochota byť na brušku, či v inej polohe 
 • dieťa, ktoré dostatočne nespí
 • ak dieťatko nepostupuje v pohybovom vývine a neučí sa nové veci, prípadne prestalo robiť tie, čo už robilo 
 • ak je pohyb dieťaťa nerovnomerný, objavuje sa asymetria pohybov 
 • keď sa rodičom niečo vo vývine nezdá a chcú to skonzultovať

Čo môžete očakávať:

 • vypočutie vašich doterajších skúseností s dieťatkom, vašich pozorovaní, potrieb a obáv
 • spoločné pozorovanie dieťatka pri jeho prirodzených pohybových prejavoch a pomenúvanie ich úrovne a kvality
 • spoločné hľadanie možností dieťatka ako sa kvalitne posunúť na vyššiu úroveň predovšetkým prostredníctvom ponuky polôh a opôr, hry, denných činností a manipulácie s dieťatkom ako zdvíhanie, nosenie, prebaľovanie, kúpanie a pod.
 • priestor na otázky a učenie
 • v prípade závažnejších ťažkostí odporúčanie ďalším odborníkom, práca s dieťatkom v našej poradni môže byť dobrým doplnkom aj pre iné terapie.
 • potrebné sú aspoň dve konzultácie, podľa potreby aj pravidelná činnosť.

Dbáme predovšetkým na:

 • vytvorenie bezpečného vzťahu dôvery
 • podporu vzťahu a kontaktu medzi rodičmi a dieťatkom
 • podporu pohody a pokoja pre rozvoj dieťatka

Tešíme sa na vás a vaše deti.

Možnosť prihlásenia na poradenstvo vývinového pohybu detí: 0918 916 830

O nás

Naše centrum pomáha rodičom pod vedením detskej lekárky MUDr. Daniely Miklovičovej, PhD., IBCLC , aby poznávali a dokázali prakticky napĺňať potreby svojich detí v oblasti dojčenia, nosenia, spánku a vývinového pohybu.

Pracovný čas

Pondelok - Piatok: NA OBJEDNÁVKUSobota: ZatvorenéNedeľa: Zatvorené

Kontakt

0918 916 830Zdravotné stredisko Tbiliská 6, Bratislava – RačaKontakt