Mgr. Miroslava Hašková

Fyzioterapeut, Certifikovaná laktačná poradkyňa o.z. Mamila, Poradkyňa pri nosení o.z. Mamila

Vyštudovala sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte UK a fyzioterapiu na IFBLR UCM.

Venuje sa rozvíjaniu vzťahov a zručností malých detí prostredníctvom kontaktu - koža na kožu, dojčenia, nosenia a  pohybu. Zaujíma sa o to, ako napĺňanie potreby kontaktu u detí v rôznom veku mení ich vývinové možnosti.

Zúčastnila sa základného kurzu v prístupe BabySoma OZ. Babyfit k vývinovému pohybu detí 0-1 rok. V rámci fyzioterapeutických kurzov a seminárov absolvovala: Therasuit basic,Fyzioterapia detí, Kinesterická mobilizácia, Vývinový koncept- Akrálna koaktivačná terapia, SM- systém, Metóda Ľudmily Mojžíšovej, Aquaterapia, Kineziotejping, Kiss syndróm,Nordicwalking.

Je tiež certifikovanou laktačnou poradkyňou a poradkyňou nosenia MAMILA, O.Z.

V minulosti pracovala ako fyzioterapeutka s deťmi s viacnásobným postihnutím v Centre Gardenia. Pre dospelých viedla vo viacerých firmách preventívne semináre o ergonómii v práci a v poliklinike Mediconet individuálne pracovala s klientmi ako fyzioterapeutka.

Dlhodobo vedie kurzy poradenstva pri nosení v MAMILA, O.Z. V súčasnosti tiež vedie podporné skupiny online a príležitostne pomáha vo svojom okolí ženám a bábätkám s dojčením, nosením a zdravým vývinom.

Vo svojej práci hľadá cestu ako naplniť potreby malých aj veľkých klientov, aby mohli rozvíjať svoj potenciál. Vzťah s rodičmi malého klienta je pre ňu partnerský a vníma ich ako expertov na vlastné dieťa. Snaží sa vytvárať atmosféru dôvery.

Na spoluprácu s vami a vašimi deťmi sa veľmi teší.

Contact Info:

O nás

Naše centrum pomáha rodičom pod vedením detskej lekárky MUDr. Daniely Miklovičovej, PhD., IBCLC , aby poznávali a dokázali prakticky napĺňať potreby svojich detí v oblasti dojčenia, nosenia, spánku a vývinového pohybu.

Pracovný čas

Pondelok - Piatok: NA OBJEDNÁVKUSobota: ZatvorenéNedeľa: Zatvorené

Kontakt

0918 916 830Zdravotné stredisko Tbiliská 6, Bratislava – RačaKontakt