Poradňa vývinového pohybu detí

Všetky deti majú v sebe veľký potenciál. My môžeme deti sprevádzať, aby svoj potenciál čo najlepšie využili. 

Ponúkame poradenstvo pre deti od 0 do 3 rokov v oblasti pohybu a narábania s dieťatkom. Zameriavame sa na podporu optimálneho vývinového pohybu. Pracujeme aj s deťmi so špeciálnymi potrebami. Poskytujeme individuálnu a pravidelnú prácu s dieťaťom. 

Kedy odporúčame rodičom navštíviť poradňu vývinového pohybu? 

 • záujem rodičov o optimálny vývin dieťatka 
 • predčasne narodené dieťa, komplikovaný pôrod, zdravotné komplikácie skoro po narodení 
 • nepokojné dieťa, problémy s jedlom, zmenou prostredia, neochota byť na brušku, či v inej polohe 
 • ak dieťatko nepostupuje v pohybovom vývine a neučí sa nové veci, prípadne prestalo robiť tie, čo už robilo 
 • ak je pohyb dieťaťa nerovnomerný, objavuje sa asymetria pohybov 

V poradni pracujú certifikovaní pedagógovia vývinového pohybu dojčiat (IDME – infant developmental movement educator) pohybového systému Body-mind Centering.

 

Kto je pedagóg vývinového pohybu dojčiat – IDME?
Pedagóg pomáha rodičom porozumieť pohybovým prejavom dieťaťa a ponúka možnosti podpory formou vhodného narábania, stimulácie a pohybových hier. Všetci pedagógovia sú členmi občianskeho združenia Babyfit, ktoré už od roku 2004 ponúka širokú škálu vzdelávacích aktivít v oblasti pohybového vývinu (www.babyfit.sk).

 

Kľúčové princípy IDME: 

 1. So záujmom rešpektovať dieťa a jeho rodičov resp. opatrovateľov. 
 2. Postupne sa ladiť na dieťa a nadviazať vzťah tým, že vytvoríme bezpečný vzťah plný dôvery. 
 3. Pomáhať udržiavať vzťah medzi dieťaťom a jeho rodičmi a ďalšími opatrovateľmi. 
 4. Vytvárať prostredie, ktoré primerane akceptuje vývinovú organizáciu, v ktorej sa dieťa môže učiť vhodne a tvorivo reagovať. 
 5. Vychádzať z kompletnosti a celistvosti dieťaťa, aj keď sa zameriavame na jeho silné aj slabé stránky. 
 6. Rozoznávať a podporovať tie pohybové vzorce, ktoré sa prirodzene vyvinú do zrelších vzorcov pohybu a správania. 
 7. Rozpoznávať tie pohybové vzorce, ktoré budú potláčať rozvinutie zrelších vzorcov pohybu a správania. 
 8. Informovať rodičov a opatrovateľov o dôležitosti konkrétnych návykov pohybu a správania a toho, ako sa budú prejavovať v staršom detskom alebo dospelom veku dieťaťa. 

 

Možnosť prihlásenia: poradna@babyfit.sk alebo 0905 521 925

O nás

Naše centrum pod vedením detskej lekárky MUDr. Daniely Miklovičovej, PhD., IBCLC pomáha rodičom, aby poznávali a dokázali prakticky napĺňať potreby svojich detí v oblasti dojčenia, nosenia, spánku a vývinového pohybu.

Pracovný čas

Pondelok - Piatok: NA OBJEDNÁVKUSobota: ZatvorenéNedeľa: Zatvorené

Kontakt

Dojčenie/nosenie: 0918 916 830Vývinový pohyb: 0905 521 925Zdravotné stredisko Tbiliská 6, Bratislava – RačaKontakt